Ciekawostkize świata gryzoni i owadów

Trzy szczury pochłaniają taką samą ilość pokarmu co jeden człowiek, choć sumarycznie ważą one niecałe 3 kg.

Gryzonie stanowią najliczniejszy rząd ssaków, obejmujący 1800 gatunków. Cechą charakterystyczną wszystkich gryzoni jest obecność dwóch par stale rosnących siekaczy oraz brak kłów.

Gryzonie występują na wszystkich kontynentach poza Antarktydą.

Genom myszy jest podobny do ludzkiego. Ludzkie DNA składa się z ok. 3,1 mld par zasad, mysz ma ich 2,7mld. Człowiek ma 23 pary chromosomów, mysz - 20. Zdaniem naukowców podobieństwa mogą pomóc w zbadaniu funkcji ludzkich genów.

Mysz etruska jest najmniejszym ssakiem na Ziemi. Dorosły osobnik waży zaledwie 1,5 g.

Wśród gatunków królestwa zwierząt 75% stanowią owady. Jest to zdecydowanie najliczniejsza gromada zwierząt. Najliczniejszym rzędem owadów są chrząszcze, co trzeci owad jest chrząszczem.

Na każdego zabitego przez człowieka owada przypada 20 milionów osobników, które przeżywają

Samce jednego z gatunków pająków najchętniej ulegają urokom samic pulchnych, dokładnie takich, które mają największą szansę pożreć partnera

Jedna para much może wydać na świat potomstwo złożone z 250 milionów czerwi

Zagrożenia ze strony gryzoni

Dżuma
Jest to ostra bakteryjna choroba przenoszona przez pchły szczurze, mogąca prowadzić do postaci septycznej tj. zespołu ogólnoustrojowej postaci zapalnej (sepsa). Leczenie polega na podawaniu pacjentowi antybiotyków, jednak w Polsce zachorowanie na dżumę skutkuje obligatoryjną hospitalizacją.
Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym
Choroba przenoszona przez gryzonie, wywoływana przez grupę wirusów Hanta. Patogen transmitowany jest m.in. przez odchody szczurów a samo zakażenie następuje drogą wziewną. Po sześciu dniach od zakażenia może dojść do obrzęków płuc, uszkodzenia nerek i krwotoków.
Leptospirozy
Leptospirozy to zespół chorób wywoływanych przez krętki z rodzaju Leptospira. W wyniku rozwoju choroby może dojść do komplikacji nazywanego zespołem Weila, który objawia się uszkodzeniem wątroby i nerek.